Andrex Scholey

Vplyv kyslíka na duševný výkon: Dr. Andrex Scholey, z psychologickej katedry v Northumbrii vyhlásil:

"Klinické výskumy dokázali, že dostatok kyslíka u dospelých zvyšuje duševný výkon a činnosť memórie."
Otto Warburg
"Rakovina má len jednu hlavnú príčinu. Ide o anaerobné dýchanie (nedostatok kyslíka) telesných buniek."

Dr. Otto Warburg, dvakrát obdržal nobelovu cenu za onkologický výskum

Paavo Airola
"Nedostatok kyslíka vo väzivách súvisí s veľmi vážnymi stavmi, ako sú: ochorenie srdca, anémia – málokrvnosť, otrávenia. Vedci konštatujú, že trvalý nedostatok kyslíka je zodpovedný za vytvorenie rakovinových buniek, čiže ide o jednu z hlavných príčin rakoviny."

Dr. Paavo Airola, Are You Confused ?

Spencer Way
"Nedostatok kyslíka znamená nedostatok biologickej energie, čo sa môže prejaviť vo vyčerpanosti, ale môže viesť aj k životu nebezpečným chorobám. Vzťah medzi nedostatkom kyslíka a chorobami bol už dokázaný."

Dr. W. Spencer Way, Journal of the American Association of Physicians

Kyslík sa po vdýchnutí do pľúcnych komôr viaže v pľúcnych kapilárach na krvné farbivo hemoglobín, ktoré obsahujú červené krvinky - erytrocyty. Výmena plynov tj.kyslíku a oxidu uhličitého záleží na pasívnej difúzii plynu z vyššieho tlaku do nižšieho. Tlak kyslíka v pľúcnych komorách je 13,3 kPa (100 mmHg), v pľúcnych kapilárach je tlak kyslíka okolo 5,8 kPa (40 mmHg). Spádove teda kyslík prúdi z alveol do pľúcnych kapilár a viaže sa na hemoglobín. Bariéra, cez ktorú plyn defunduje je u zdravých osôb veľmi tenká, meria približne 0,5 mikrometrov. Difúzia plynov cez alveolokapilární povrch záleží na hrúbke tejto bariéry.

Prenos kyslíka je obvykle úplný v priebehu obehu kapilárnom riečiskom. Erytrocyty prúdia pľúcnymi kapilárami približne 0,75 sav tomto časovom úseku sa za normálnych okolností uskutoční prenos kyslíka (proces difúzie). Kyslík je životne dôležitý pre metabolizmus, najcitlivejší k nedostatku je centrálny nervový systém.

Aká je saturácia kyslíka v hemoglobínu:

100 ml ľudskej krvi viaže 0,88 mmol, čo je 30x viac ako je rozpustnosť kyslíka vo vode. Saturácia hemoglobínu kyslíkom v arteriálnej krvi je až 96%, saturácia hemoglobínu kyslíkom v žilovej krvi je 70%. Saturáciu hemoglobínu kyslíkom je možné merať napr pulzným oxymetrom.

Dr. Oxygen sign

 • pôsobí proti bolesti hlavy a migrénam
 • obnoví a regeneruje bunky v celom organizme
 • urýchli mozgovú činnosť a zvyšuje koncentráciu
 • čistí krv a odbúrava toxíny z organizmu
Do konca ponuky ostáva:
Špeciálna ponuka
60 min. 16€ 12,99€
Objednať sa
15 min.
4 €
 • regeneruje mozgové bunky
 • pôsobí proti bolesti hlavy a migrénam
 • pôsobí proti Alzheimerovej chorobe
30 min.
8 €
 • okysličuje kĺby
 • prevencia proti NCNP (náhla cievna mozgová príhoda)
 • upokojuje nervový systém
60 min.
16 €
 • zvýši koncentráciu mozgovej činnosti
 • regeneruje mozgové bunky
 • pôsobí proti bolesti hlavy a migrénam
 • detoxikuje organizmus
 • zvýši fyzickú a psychickú výkonnosť
 • zrýchli metabolizmus a pomáha odbúrať tuky
 • oddiali proces starnutia
 • prirodzene vyhladí vrásky
 • zlepší cievne prekrvenie v organizme
 • upokojí nervový systém
 • priaznovo pôsobí u fajčiarov
 • je zdrojom vašej dobrej nálady